zaterdag 27 december 2014

16:33


Het is meestal rond deze tijd, de tijd dat ik dingen moet doen –zoals bijvoorbeeld: beginnen aan het eten; het grootbrengen van mijn zoon of de afwas snel doen voor het avondmaal- dat ik zin krijg om me met mijn boeken bezig te houden. Wellicht komt het doordat de lamp boven mijn kast aangaat en zij de ruggen verlicht als hemellicht in de donkerte. Of omdat ik de hele dag nog geen fatsoenlijke zin tot mij heb genomen –de zinnen die ik poogde te schrijven daargelaten. Of misschien is de reden dat ik zin heb in een drankje en dat ik, met dat drankje, wil kruipen in een boek. En tot slot zouden het ook de stille momenten van de dag kunnen zijn, de laatste productieve minuten voor het diner, de avond, de bank en het bed.

Hoe je het ook went of keert, ik smacht naar literatuur rond dit tijdstip en heel af en toe kan ik toegeven aan deze drang. Als mijn zoon geconcentreerd naar een filmpje kijkt op de Ipad of als hij uit spelen is zoals nu. Dan sta ik voor mijn boekenkast, laat het overweldigende gevoel over me heen stromen. Al die zinnen. Die woorden. De duizenden gedachten die opgetekend staan in proza, poëzie en literatuur. Hoe ik de bundel van Ellen Deckwitz uit de kast pak en dat gedicht lees dat me deze week zo overrompelde, of wederom een stuk lees uit Leeftocht van Adriaan van Dis, hoe ik zin krijg in Nooit Meer Slapen. Hoe….Hoe…


Dat deze momenten schaars zijn doet niets af aan de mores die me telkenmale weer, weemoedig en plechtstatig, naar mijn boekenkast brengt en zacht fluistert in zinnen die ik ooit heb gelezen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten