vrijdag 19 september 2014

The Undeclinable Ambuscade

Oh en hoe de mythische status van The Undeclinable Ambuscade
mij mede vormde tot het creatuur dat ik thans ben, dat heb ik u
natuurlijk helemaal niet verteld, is het wel? Zal ik dan maar?

we rekken regels op die tot dan bestonden en plaatsen hen onder
de noemer elasticiteit, dat doen we met grote schalen aan bier
zo ontdekken we dat de zeden tot dat moment binnen een cirkel

rouleren, waar een enkele stap verder de vrijheid heerst, ik slok
dan een leven lang op, haal in wat ontastbaar was voordien, wellicht
peuzel ik ook al wat van het einde, maar vrij was ik, vrij en daar

Achteraf zie ik de grenzen van de angst die ik doorbroken heb,
ik sta voor alles open, met sigaretten gehulde meisjes over wie
verhalen de ronde deden en dat je dat fantaseerde en later,
veel later alles bevestigd zag in het bed van een vreemde,

ooit, wachtte de vergelding van een timide jeugd bij
The Undeclinable Ambuscade, althans dat zeg ik nu, want
eigenlijk vier ik de vriendschap van hen daaromheen, naast
mij, bij mij en wat verder weg. We staan gespannen te wachten

in dezelfde zaal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten