dinsdag 1 april 2014

Lente in de boekhandel

wellicht zal het niet zo’n ochtend zijn zoals alle anderen
misschien vormen vandaag de stofdeeltjes een verbond
roepen ze harder als haardvuren en voorjaar dat buiten galmt

ik kan het niet beperken tot die gedachte stamel door het overwoekerde
woud dat continu beweegt als de prairiehond in het rulle zand
en beleef naast zondige ook zeer kuise momenten van sereniteit

de boekhandelaar loopt door zijn verhalen fluistert allengs woordjes
van liefde naast hem een trouwe kat die waakt dat muizen niet knagen
de lampen zijn niet ontbrand sloffen wel zichtbaar in de vloer

zo tel ik zegeningen tot ik niet meer kan en sla de ruggen recht
met een vlakke hand zou het toetsenbord dwingen tot ongrijpbare woorden
wellicht wordt vandaag anders niet zoals gisteren of daarvoor

de katrollen aan de gevel tillen vleugels buiten het is weer tijd voor vliegen
ze kunnen je hoofd vullen en zoemen dan landen ze op zere plekken die
je had willen vergeven voor het bestaan dat je zelf gaf

ik tik de tijd af en sla de luiken open naakt in het zonlicht voor iedereen te
zien draai ik snel een halve pirouette en been weg tussen de lanen van
gevelde bomen en letters in onderschift

1 opmerking: