donderdag 21 april 2016

In het café van de ouderen

In het café van de ouderen was er
-naast de gebruikelijke geschiedenis-
een vrouw die met opgeheven vuist
van alles wat verkondigde en ooit
was ze begonnen met belezen te zijn
ze oreerde over Madrid en de kunst
en over de vogels die in groten getale
neerdaalden om nesten te bouwen
op het erf van haar weleer

ze dronken wijn en bier om twee
uur in de middag en bidden om
het gelijk dat ze zich aanmeten
en ik voer dronken gesprekken
die stokken in gangpaden van
de supermarkt over Jeroen Bosch
en de binnenstad en elkaar vooral
helpen, spinnend om de zuil
die gekerfd is met moraal
en drank o de drank o de drank

ze drinken hun verdiensten
zij bouwden en nemen rust
en lachen en schamper vormen
de blosjes zich op de wangen
en kleurt de neus rood en de
tongen dikken in het accent
van de stad waar ze de eer
hebben te mogen wonen
en het eigendom is van hen

en hen alleen -en de drank
en ik praat met hen en word
opgenomen en weet binnen
het uur alles van een stad
die ik als de mijne zie en
daar niets van klopt en ik
ben een goede jongere
zoals er niet veel meer zijn

en drank o de drank o de drank
vormt een veilige cirkel van
saamhorigheid, vergetelheid
broederschap met vuisten
een heilige cirkel als omtrek
van een zuil waar ik middenin
luister naar de vrouw die
haar passie opdringt, drinkt

en waar de jeugd nooit weggaat.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten